Witamy na stronie BIP

           Biblioteki Publicznej w Miastku

 Biblioteka Publiczna to instytucja ogólnie dostępnej kultury, informacji i edukacji. Wspomaga procesy dydaktyczne szkół, upowszechniając czytelnictwo poprzez dostęp do książek i innych form przekazu, wprowadzając dzieci i młodzież w krąg kultury literackiej oraz kształtując ich umiejętności korzystania z informacji.Czytelnicy biblioteki publicznej mają możliwość szerokiego wyboru książek zgodnie z zainteresowaniami. Reprezentują wszystkie grupy wiekowe i zawodowe. Na wsiach zadania te realizują filie: w Świerznie, Dretyniu i Słosinku. Uzupełnianie księgozbiorów to ważne zadanie bibliotek. Biblioteka bez aktualnego księgozbioru, bez nowoczesnego warsztatu informacyjnego, nie zaspokoi potrzeb użytkowników, nie stanie się niezbędnym lokalnym ośrodkiem edukacji społecznej. Prawidłowo funkcjonująca, dobrze wyposażona biblioteka, to przede wszystkim biblioteka, gdzie dokonuje się systematycznych zakupów książek i nowości wydawniczych. Księgozbiór biblioteki na koniec 2015 r. liczył 62 203 woluminów, z tego filie na wsiach posiadały 20 730 książek. Zakupiono 1059 nowych książek na ogólną kwotę 20 147,46 zł, z czego 14 100, 00 zł to kwota jaką otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych”. Biblioteka otrzymała również 511 książek w formie darów od czytelników. W roku 2015 w bibliotece zarejestrowano 2 209 czytelników, z tego 657 w  filiach biliotecznych. Użytkownicy biblioteki wypożyczyli ogółem 87 453 książek, z tego na filiach 25 222 wol. W samym mieście wypożyczono 62 231 książek. W roku 2015 czytelnię odwiedziło ogółem 8 495 użytkowników, którym udostępniono 16 289 książek. Liczba korzystających z komputera i internetu 10 968, w tym na wsi 5831Biblioteka prenumeruje 31 tytułów czasopism. W roku 2015 udostępniono na miejscu  19 842 czasopism, do domu wypożyczono 538W roku 2015 udostępniono również czytelnikom 2 czytaki, ogółem wypożyczono 469 książek w formie elektronicznej dla osób niewidomych i słabowidzących.

Głównym zadaniem biblioteki jest udostępnianie zasobów bibliotecznych, ich opracowywanie oraz przechowanie. Biblioteka jako instytucja kultury prowadzi również działalność edukacyjno-literacką z czytelnikami, a szczególnie z dziećmi i młodzieżą. Do takich należą wieczory literackie, spotkania autorskie, konkursy, wystawy i przeglądy książek, lekcje biblioteczne, pogadanki spotkania z ciekawymi ludźmi, gry i zabawy. Od 2004r.biblioteka otrzymuje wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 3504

Udostępniono dnia: 23.05.2014 11:43

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 17.05.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 17.05.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 17.05.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 26.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 26.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 19.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 19.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 19.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 19.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 19.08.2014, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 18.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 18.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna