Witamy na stronie BIP

           Biblioteki Publicznej w Miastku

 Biblioteka Publiczna to instytucja ogólnie dostępnej kultury, informacji i edukacji. Wspomaga procesy dydaktyczne szkół, upowszechniając czytelnictwo poprzez dostęp do książek i innych form przekazu, wprowadzając dzieci i młodzież w krąg kultury literackiej oraz kształtując ich umiejętności korzystania z informacji.Czytelnicy biblioteki publicznej mają możliwość szerokiego wyboru książek zgodnie z zainteresowaniami. Reprezentują wszystkie grupy wiekowe i zawodowe. Na wsiach zadania te realizują filie: w Świerznie, Dretyniu i Słosinku. Uzupełnianie księgozbiorów to ważne zadanie bibliotek. Biblioteka bez aktualnego księgozbioru, bez nowoczesnego warsztatu informacyjnego, nie zaspokoi potrzeb użytkowników, nie stanie się niezbędnym lokalnym ośrodkiem edukacji społecznej. Prawidłowo funkcjonująca, dobrze wyposażona biblioteka, to przede wszystkim biblioteka, gdzie dokonuje się systematycznych zakupów książek i nowości wydawniczych. Księgozbiór biblioteki na koniec 2017 r. liczył 63 162 woluminy, z tego filie na wsiach posiadały 21 330 książek. Zakupiono 1099 nowych książek na ogólną kwotę 21 498,05 zł, z czego 11 600, 00 zł to kwota jaką otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych”. Biblioteka otrzymała również 420 książek w formie darów od czytelników. W roku 2017 w bibliotece zarejestrowano 2 244 czytelników, z tego 828 w  filiach biliotecznych. Użytkownicy biblioteki wypożyczyli ogółem 78 672książek, z tego na filiach 22 520 wol. W samym mieście wypożyczono 56 152 wol. W roku 2017 czytelnię odwiedziło ogółem 10 048 użytkowników, którym udostępniono 24 488 książek. Liczba korzystających z komputera i internetu 10 693, w tym na wsi 5725Biblioteka prenumeruje 22 tytuy czasopism. W roku 2017 udostępniono na miejscu  12 069 czasopism, do domu wypożyczono 573 Udostępniono czytelnikom 2 czytaki, ogółem wypożyczono 336 książek w formie elektronicznej dla osób niewidomych i słabowidzących oraz 242 audiobooków.

Głównym zadaniem biblioteki jest udostępnianie zasobów bibliotecznych, ich opracowywanie oraz przechowanie. Biblioteka jako instytucja kultury prowadzi również działalność edukacyjno-literacką z czytelnikami, a szczególnie z dziećmi i młodzieżą. Do takich należą wieczory literackie, spotkania autorskie, konkursy, wystawy i przeglądy książek, lekcje biblioteczne, pogadanki spotkania z ciekawymi ludźmi, gry i zabawy. Od 2004r.biblioteka otrzymuje wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 260691

Udostępniono dnia: 23.05.2014 11:43

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 07.08.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 07.08.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 06.08.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 17.05.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 17.05.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 17.05.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 26.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 26.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 19.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 19.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 19.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 19.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 19.08.2014, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 18.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 18.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna